Ponuda

Poštovani Posetilac!
Trenutno ova srtanice ne radi, ni je u funkciji.
Molim vas da pošaljite e-mail, na ovaj adres:
mlinovi@mlinovi.rs
krumenaker.mlinovi@gmail.com
Hvala!

E-mail:*
Ime:
Ime firme:
Adresa firme:
Telefon:
Za čega tražite ponudu: Mlin
Ljuštilica
Mlinski kamen (1par)
Materijali za mlevenje:
Parametri mlina ili kamena: Ø90mm
Ø150mm
Ø250mm
Ø450mm
Ø600mm
Ø800mm
Ø950mm
Ø1100mm
Ostali parametrimlina ili kamena (mm):
Kapacitet kg/sat:
српски